PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimane uuendus: jaanuar 2019


Meie veebileht  www.bymukk.com (VEEBILEHT) and www.mukk.eu (VEEBILEHT) haldaja ja omanik on Mukk Cosmetics OÜ, registrikoodiga 14095335, (by mukk, meie, me). VEEBILEHE kasutamine on edaspidi viidatud kui TEENUS. Kasutades meie TEENUST nõustud Sina kui KASUTAJA/KLIENT jagama meiega oma isikuandmeid ja annad loa nende kogumiseks ja kasutamiseks. 
Meile on oluline meie kliendid ja klientide privaatsus. Kogutud info KLIENTIDE kohta on turvatud. Antud Privaatsuspoliitika sisuks on isikuandmete kogumine ja haldamine pakutava teenuse läbi ning sisaldab ülevaadet kuidas VEEBILEHT isikuandmeid kasutab, avalikustab ja kaitseb.

Soovitame põhjalikult tutvuda nii meie Privaatsuspoliitika kui ka Kasutustingimustega (link). Kui Sul on küsimusi antud Privaatsuspoliitika kohta ja Sa soovid enda isikuandmeid ülevaadata, muuta või kustutada, palun kontakteeru meiega meili aadressil info@bymukk.com. 

Juhime tähelepanu, et käesolev Privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeedia kanalitele, mis on lingitud VEEBILEHEGA ning me ei vastuta, et need osapooled kasutavad isikuandmeid turvalisel meetodil. Ole teadlik, et personaalsed isikuandmed võivad otse liikuda kasutatavast seadmest sotsiaalvõrgustiku operaatorile. 

Lisaks kasutab meie VEEBILEHT küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, mis muudavad VEEBILEHE kasutamise funktsionaalsemaks ning aitavad Sind erinevate teenuste ja seadmete vahel tuvastada. Soovi korral on võimalus oma brauseris küpsised osaliselt või täielikult eemaldada. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks palume lugeda Kasutustingimusi, mis sisaldavad teavet meie küpsiste poliitika kohta.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse


− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise ja arve aadress (tänava nimi, ja number, postiindeks, linn, maakond ja riik);

− makse andmed ja pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.
 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse


Me säilitame ja kasutame isikuandmeid järgnevatel põhjustel:

Küsimustele vastamine meili või telefoni teel 
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Tellimuste täitmine ja haldamine ning kaupade tarnimine
Me kasutame isikuandmeid tellimuste täitmiseks ning tellimusega seotud toimingute haldamiseks, korrektseks käsitlemiseks jagame teavet vajadusel ka kolmandate osapooltega. Pangakonto numbrit kasutatakse KLIENDILE maksete tagastamiseks. Isikuandmeid kasutakse veel KLIENDILE teavitamiseks tellimuse staatusest. 
Teated veebipoe eeskirjade uuendamisest
Kasutame isikuandmeid, et teavitada muutustest ja uuendustest meie Kasutustingimustes, Üldtingimustes ja Privaatsuspoliitikas. 

Teavitused toodete, teenuste ja allahindlustest 
Saadame välja uudiskirja, et hoida KLIENTE kursis meie VEEBILEHEL toimuvate pakkumiste ja uudistega. Sind lisatakse registreerumisel uudiskirja postiloendisse. Iga uudiskiri sisaldab linki, mille kaudu on võimalik meie uudiskirjast loobuda.

Andmete töötlemine ja arendus 
VEEBILEHE kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse VEEBILEHE kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

LEGAL GROUNDS

- Isikuandmete töötlemine toimub KLIENDIGA sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
- Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

Me töötleme Sinu isikuandmeid firma siseselt ning võime seda jagada ka mõningate kolmandate osapooltega:

Isikuandmed edastatakse VEEBILEHE klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse KLIENDI poolt valitud transporditeenuse pakkujale(Itella Estonia OÜ või DPD Eesti AS). Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka KLIENDI aadress.

VEEBILEHE raamatupidamine toimub teenusepakkuja kaudu ja isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele Edicy OÜ, VEEBILEHE funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Mukk Cosmetics on isikuandmete vastutav töötleja, Mukk Cosmetics edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Erandlikel asjaoludel, näiteks pettuse kahtluse või VEEBILEHE väärkasutamise korral, võime me isikuandmeid asjakohastele asutustele avalda.

SECURITY AND ACCESS TO DATA

Kõik meie töötajad ja äripartnerid on kohustatud töötlema teie isikuandmeid meie juhiste alusel ja nende suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Isikuandmeid hoitakse keskandmebaasides, mis asuvad Eestis, Euroopa Liidu liikmesriigi (EL) või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil (EMP). Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on VEEBILEHE töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada VEEBILEHE kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

VEEBILEHT rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine VEEBILEHE volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub VEEBILEHE volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Meil on olemas turvameetmed, et vähendada isikuandmete väärkasutamise, kaotsimineku ja soovimatu avaldamise ning loata juurdepääsu tõenäosust.

STORAGE

VEEBILEHEL sooritatud ost säilitatakse ostuajaloos kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

YOUR RIGHTS

Ligipääs isikuandmetele ja nende parandamisele 
KASUTAJAL on õigus teabele, kuidas me isikuandmeid kasutame ning õigus isikuandmeid vajadusel muuta, kui need pole korrektsed. Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub KASUTAJA nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades selles kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete kustutamine
Erijuhtudel on kliendil õigus isikuandmete kustutamiseks. See kehtib näiteks juhul, kui töötlemine põhineb nõusolekul ja nõusolek tühistatakse. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Isikuandmete ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteadetest loobumine
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui KASUTAJA on andnud vastava nõusoleku. Kui KASUTAJA ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Isikuandmed automatiseeritud kasutamine, sealhulgas profileerimine
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on KASUTJAL õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@bymukk.com. Võime küsida konkreetset teavet, et aidata meil kliendi identiteeti kinnitada ja tagada juurdepääsu õigus. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 

Muutused Privaatuspoliitikas


Meil on õigus antud Privaatsuspoliitikat vajadusel muuta ja uuendada.

©2020 by mukk

0
MUKK-logo-väike01.png